English (United Kingdom)

 

      Vítejte na stránkách Biomechaniky Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojního inženýrství, které představují práce doktorandů, studujících obor biomechanika na ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky.

      Biomechanika je teoreticko-aplikační obor, který s využitím poznatků inženýrské mechaniky řeší biologické a medicínské problémy, jejichž součástí jsou i podproblémy mechanického charakteru. První problémy z oblasti biomechaniky byly na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky (ÚMTMB) řešeny v osmdesátých letech minulého století, kdy z podnětu lékařů byla vypracována biomechanická studie fyziologického a dysplastického kyčelního spojení.  Na základě této studie byla navázána úzká spolupráce s lékaři při řešení problematiky velkých kloubů, která v průběhu let přerostla i do jiných klinických oborů.

      Aktuálně se doktorandi věnují mnoha biomechanickým problémům ve spolupráci s lékaři, jako je například Biomechanická studie zubních implantátů pro sníženou densitu kostní tkáně, Biomechanická studie obličejového skeletu, Biomechanická studie ruky atd… Podrobnosti o těchto projektech jsou popsané v záložce výzkum. Dále jsou zde prezentovány produkty (softwary), pro jejichž stažení je nutné být na těchto stránkách registrován. Postupně zde budou přibývat studijní opory věnované posluchačům studujících obor Biomechanika na ÚMTMB vytvořené doktorandy tohoto ústavu (kontakty jsou uvedeny v záložce Lidé) pod vedením zkušených pracovníků ústavu.

 

Novinky

Interaktivní studijní podpory předmětu Biomechanika II zaměřené na tvorbu výpočtových modelů

Interaktivní studijní podpory předmětu Biomechanika II zaměřené na tvorbu výpočtových modelů

Tyto studijní materiály vznikly za podpory projektu FRVŠ 2829/2011/G1.      Cílem projektu je vytvoření metodických podkladů pro tvorbu jednotlivých modelů s biomechanikou t&... Read more
Kosterní soustava

Kosterní soustava

Pomocí softwaru STL Model Creator byla vytvořena databáze kostí. Soubory ke stažení jsou ve formátu STL. Databáze vznikla jako součást řešení projektu specifického vysoko&sc... Read more
Stomatologická biomechanika

Stomatologická biomechanika

Tento projekt pro cvičení do předmětu Biomechanika II byl vypracován s podporou grantu FRVŠ 1403 /2010/G1. Cílem projektu je vytvoření studijního materiálu pro stomatologickou biomechaniku, kter... Read more

Vibrace a hluk

Tyto stránky jsou výstupem projektu FRVŠ 1029/2010/G1 pod názvem "Počítačová podpora výuky do předmětů Bioakustika a Vibrace a hluk". Hlavním cílem tohoto projektu je ro... Read more
STL Model Creator

STL Model Creator

Program jednoduchým a intuitivním ovládáním umožňuje uživateli vytvořit ze série snímků model geometrie daného objektu. Software načte snímky řezů tělesa získaných n... Read more
CT Data Analysis

CT Data Analysis

Software načte CT snímky ve formátu DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) a umožňuje uživateli vyexportovat data pro tvorbu modelu materiálu kostních tkání. Data jsou exportová... Read more