Čeština (Česká republika)

Skeletal System

These bone database was created in the STL Model Creator software. The files are able to download in STL file format.

The Database was created as part of the specific project reasearch at BUT FSI/J/10-70 and Higher education Development Fund 1403/2010

 

 

 

 

Read more...

 

STL Model Creator

There are no translations available.

Program jednoduchým a intuitivním ovládáním umožňuje uživateli vytvořit ze série snímků model geometrie daného objektu. Software načte snímky řezů tělesa získaných například z CT, MRI apod. Podporuje formáty DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), ale také běžné formáty obrázků (*.png, *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.tiff) a umožňuje uživateli uložit model geometrie ve formátu STL (stereolithography). Následně je možné data použít při vytváření výpočtového modelu, případně lze vytvořený model vytisknot na 3D tiskárně.

Software vznikl jako součást řešení projektu specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně FSI-J-10-70 a metodicky komentovaný help jako součást řešení projektu rozvoje vysokých škol FRVŠ 1403/2010/G1.

 

Read more...

 

CT Data Analysis

There are no translations available.

Software načte CT snímky ve formátu DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) a umožňuje uživateli vyexportovat data pro tvorbu modelu materiálu kostních tkání. Data jsou exportována jako 2D matice v textovém formátu (*.txt) a je možné s nimi dále pracovat například v MKP systémech.

Software vznikl jako součást řešení projektu specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně FSI-J-10-70 a metodicky komentovaný help jako součást řešení projektu rozvoje vysokých škol FRVŠ 1403/2010/G1.

 

 

 

Read more...

 

ROI Analysis

The software load and analysis CT images from the DICOM format (Digital Imagin and Communications in Medicine). The program shown tissues in the Hounsfield units and is able to qualitatively compare selected areas from the CT images. The program is primarily design to determine bone density which is significant at creating a model material of the bone in biomechanics. Obtained data have got applications in a clinical practice..

The software was created as a part of the specific research projet at University of Technology in Brno FSI-J-10-70 and University Development Fund 1403/2010.

Read more...