English (United Kingdom)

Kosterní soustava

Pomocí softwaru STL Model Creator byla vytvořena databáze kostí. Soubory ke stažení jsou ve formátu STL.

Databáze vznikla jako součást řešení projektu specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně FSI-J-10-70.

 

 

 

Více...

 

STL Model Creator

Program jednoduchým a intuitivním ovládáním umožňuje uživateli vytvořit ze série snímků model geometrie daného objektu. Software načte snímky řezů tělesa získaných například z CT, MRI apod. Podporuje formáty DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), ale také běžné formáty obrázků (*.png, *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.tiff) a umožňuje uživateli uložit model geometrie ve formátu STL (stereolithography). Následně je možné data použít při vytváření výpočtového modelu, případně lze vytvořený model vytisknot na 3D tiskárně.

Software vznikl jako součást řešení projektu specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně FSI-J-10-70 a metodicky komentovaný help jako součást řešení projektu rozvoje vysokých škol FRVŠ 1403/2010/G1.

 

Více...

 

CT Data Analysis

Software načte CT snímky ve formátu DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) a umožňuje uživateli vyexportovat data pro tvorbu modelu materiálu kostních tkání. Data jsou exportována jako 2D matice v textovém formátu (*.txt) a je možné s nimi dále pracovat například v MKP systémech.

Software vznikl jako součást řešení projektu specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně FSI-J-10-70 a metodicky komentovaný help jako součást řešení projektu rozvoje vysokých škol FRVŠ 1403/2010/G1.

 

 

 

Více...

 

ROI Analysis

Software načte a analyzuje CT snímky ve formátu DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Zobrazuje tkáně v Hounsfieldových jednotkách a umožňuje kvalitativně porovnávat vybrané oblasti z CT snímků. ROI Analysis je především určen pro stanovení hustot kostních tkání, které hrají důležitou roli při vytváření modelu materiálu kostí v biomechanice. Získaná data mají uplatnění v klinické praxi.

Software vznikl jako součást řešení projektu specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně FSI-J-10-70 a metodicky komentovaný help jako součást řešení projektu rozvoje vysokých škol FRVŠ 1403/2010/G1.

 

 

Více...