English (United Kingdom)

Interaktivní studijní podpory předmětu Biomechanika II zaměřené na tvorbu výpočtových modelů

Tyto studijní materiály vznikly za podpory projektu FRVŠ 2829/2011/G1.

     Cílem projektu je vytvoření metodických podkladů pro tvorbu jednotlivých modelů s biomechanikou tématikou, které umožní rozšíření a zkvalitnění výuky předmětu Biomechanika II a závěrečných studentských projektů. Díky umístění vytvořených podkladů na internetu bude zkvalitnění výuky dosaženo bez nárůstu výukových hodin.Interaktivní podklady budou s využitím a prohloubením znalostí studenta z předchozí výuky stimulovat k samostatné studentské práci. Vytvořené materiály budou zpracovány do podoby metodických podkladů a budou poskytnuty pro studenty akreditovaného magisterského studijního oboru M3905-Aplikovaná mechanika.

Více...

 

Stomatologická biomechanika

Tento projekt pro cvičení do předmětu Biomechanika II byl vypracován s podporou grantu FRVŠ 1403 /2010/G1.

Cílem projektu je vytvoření studijního materiálu pro stomatologickou biomechaniku, který umožní rozšíření a zkvalitnění výuky předmětu Biomechanika II, bez nárůstu výukových hodin. Metodika zpracovaného materiálu vychází z hierarchicky uspořádaných základních biomechanických úloh, zaměřených na stomatologickou biomechaniku. Úlohy na nejnižší úrovni obsahují všechny údaje a úplný popis úkonů vedoucích k řešení úlohy. Vzrůstající úroveň úloh je zaměřena na stimulaci samostatné práce studenta tak, aby na nejvyšší úrovni byl studen schopen samostatně řešit zadaný problém.

Více...

 

Inovace experimentální části výuky Bioakustiky

Cílem projektu je vytvoření experimentálních modelů sloužících k doplnění a inovaci stávající výuky předmětu Vibrace a hluk o moderní experimenty využívající měřící zařízení dostupné na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky.

 

Více...

 

Vibrace a hluk

Tyto stránky jsou výstupem projektu FRVŠ 1029/2010/G1 pod názvem "Počítačová podpora výuky do předmětů Bioakustika a Vibrace a hluk".

Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření možností pro studium předmětů "Bioakustika" a "Vibrace a hluk". Tyto podklady jsou v podobě studijních textů volně k dispozici na těchto stránkách. Taky zde naleznete ukázky řešených příkladů, ukázkový test a praktická videa z měření vibrací a hluku a další videa spojená s danou problematikou.

Více...