Čeština (Česká republika)

Vibrace a hluk

There are no translations available.

Tyto stránky jsou výstupem projektu FRVŠ 1029/2010/G1 pod názvem "Počítačová podpora výuky do předmětů Bioakustika a Vibrace a hluk".

Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření možností pro studium předmětů "Bioakustika" a "Vibrace a hluk". Tyto podklady jsou v podobě studijních textů volně k dispozici na těchto stránkách. Taky zde naleznete ukázky řešených příkladů, ukázkový test a praktická videa z měření vibrací a hluku a další videa spojená s danou problematikou.

Za obsah těchto stránek ručí a zodpovídá Ing. Martin Stodola
V případě dotazů kontaktujte autora emailem:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Poděkování

Tyto opory pro studenty vznikly díky bohatým zkušenostem a radám doc. Ing. Vojtěcha Mišuna, CSc.

1. Úvod do vibroakustiky, vliv vibrací a hluku na člověka

 • Kapitola je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedeny a popsány základní veličiny akustiky, hladiny akustických veličin a jejich definiční vztahy. Druhá část je zaměřena na vliv vibrací a hluku na člověka a jeho zdraví.

2. Akustická pole

3. Experimentální analýza hluku

 • Dokument seznamuje se základními postupy při měření akustických veličin. Jsou zde popsány teoretické základy měření a vysvětleny principiální rozdíly při měření nejdůležitějších akustických veličin.

4. Hluk v dopravě

 • V této kapitole jsou definovány druhy zdrojů hluku v dopravě a jsou popisovány vlastnosti zdrojů hluku v jednotlivých dopravních prostředcích (silniční doprava, letecká doprava, železniční doprava).
 • Jsou zde ukázky MKP modelů, které řeší vibraci a hluk v praxi.
 • Videa k této kapitole naleznete zde:

5. Snižování hluku

 • Zde jsou uvedeny metody snižování hluku (pasivní a aktivní metody). Více se tu pak zaměřuje na pasivní metody snižování hluku (absorbéry zvuku, neprůzvučnost desek, tlumiče vibrací, ..)

6. Statistická energetická analýza – SEA

 • Ne vždy je vhodné (nebo dokonce možné) použití deterministických metod při řešení základních akustických veličin. V současné době se poměrně rychle rozvíjejí statistické metody, které umožňují popis akustických veličin i ve frekvenčních oblastech, ve kterých deterministické metody (zejm. MKP) selhávají. V tomto dokumentu je popsán princip a teoretický základ nejrozšířenější statistické metody - SEA.

7. Bioakustika – hlas

8. Bioakustika – sluch

Příklady

Test

Videa:

 

 • ostatní videa:
  • Kapitola - Akustická pole:

bezdozvuková komora - popis měření v bezdozvukové komoře

 

komentovaná prohlídka bezdozvukové komory

  • Kapitola - Hluk v dopravě:

Expozice hluku ve vzdálenosti 12 mil od letiště

 

Ukázka měření hluku v dopravě-měření hluku na frekventované křižovatce

 

Měření hluku vytvářený stykem pneumatik s vozovkou

 

  • Kapitola - Bioakustika - hlas:

 

 

Nahrávka z Washingtonské univerzity

 

Zde je zobrazen celý vokální trakt s hlasivkami. Můžeme si zde všimnout i vyústění Eustachovy trubice do vokálního traktu

 

Nahrávka z General Hospital Belfast v USA

 

Pohyb hlasivek nahraný rychlokamerou

 

Kapitola - Bioakustika - sluch:

 

Zvukový signál, u kterého se frekvence postupně zvyšuje z 20 Hz na 20 kHz. V nahrávce jsou postupně uváděny hodnoty frekvencí vydávaného zvuku

 

Existuje spoustu teorií funkce bazilární membrány. Zde je ukázka, jak asi reaguje bazilární membrána na průchod tlakové vlny kochleou vzniklé na základě příjmu zvuku o různých frekvencích