English (United Kingdom)

Pravá horní končetina

Horní končetina

Kostru horní končetiny tvoří 30 kostí. Jsou seskupeny do paže, předloktí a ruky.

Kost pažní (humerus) (Download)

Největší a nejdelší kost horní končetiny se spojuje s lopatkou v rameni a s kostí vřetenní a loketní (kosti předloktí) v lokti. Na horním (proximálním) konci humeru je kulovitá hlava (caput). Hned pod hlavicí humeru je úzké zúžení nazývané anatomický krček. Pod ním je na vnější straně velký hrbol a na vnitřní straně malý hrbol.

Kost loketní (ulna) (Download)

Kost loketní, která je o něco delší než kost vřetenní, se zejména podílí na kloubním spojení s kostí pažní. Vypadá jako francouzský klíč, na jejímž horním konci jsou dva význačné výběžky loketní a svalový. Dole se kost loketní zužuje a zakončuje se hlavičkou knoflíkovitého tvaru.

Kost vřetení (radius) (Download)

Kost vřetenní je tenká na svém horním konci a rozšiřuje se směrem dolů, to znamená obráceně než je tomu u kosti loketní. Hlavička kosti vřetenní má tvar jako špulka nití. Horní povrch hlavičky je konkávní a spojuje se s kostí pažní.